News
Press Release

Jörgen Lantto föreslås bli ny ordförande i myFC

Jörgen Lantto föreslås väljas till ny styrelseordförande i myFC vid den extra bolagsstämman den 9 maj 2018.

Jörgen Lantto var tidigare VD i Fingerprint Cards AB, som under Jörgen Lanttos ledning etablerade en världsledande position inom fingertryckssensorer. Jörgen Lantto, som har en lång bakgrund i telecomindustrin, främst inom Ericsson, valdes in i myFC:s styrelse i december 2016. Jörgen Lantto är i tillägg till myFC styrelseledamot i Dirac Research AB, Zwipe AS (Norge) och Wirepas Oy (Finland) samt rådgivare till teknologibolag i USA, Storbritannien och Sverige.

– Jag är mycket glad och hedrad över att valberedningen föreslagit mig som ordförande i myFC. MyFC har utvecklat en teknologi som har potential att i grunden förändra hur vi laddar våra smartphones och bidra till elektrifieringen av våra bilar, med hjälp av grön energi. Tillsammans med mina kollegor i styrelsen kommer jag att göra mitt yttersta för att stötta ledningen i deras arbete att lyckas inom dessa industrisegment. Jag vill också å styrelsens vägnar tacka Carl Palmstierna för hans ledarskap som ordförande för styrelsen under drygt 10 år, säger Jörgen Lantto.

Carl Palmstierna, som är ordförande i valberedningen och som varit ordförande i myFC sedan 2007, kommenterar ordförandeskiftet:

– Det är mycket glädjande att Jörgen Lantto förklarat sig beredd att öka sitt engagemang i myFC och det är med varm hand jag överlämnar ordförandeklubban. Det är ett naturligt steg i myFC:s utveckling att ordförandeposten innehas av någon med Jörgen Lanttos gedigna industriella bakgrund.

Carl Palmstierna har meddelat att han önskar lämna styrelsen i samband med ordförandeskiftet och styrelsen i myFC kommer för tiden fram till årsstämman utgöras av Jörgen Lantto (ordförande), Lars Gullikson och Susanne Holmström.