News
Press Release

Bränslecellsföretaget myFC utvecklar Lamina Range Extender för elbilar

Bränslecellsföretaget myFC fördubblar sin potentiella målmarknad genom ett erbjudande riktat mot fordonsindustrin. Inom tolv månader räknar man med att påbörja kommersiella tester av en hybridlösning med potential att lösa elbilarnas räckviddsproblem.

Två tekniska genombrott ligger bakom satsningen: bränslecellen Lamina som levererar mer effekt till förminskad volym och till lägre kostnad, samt myFC:s hybridlösning som gör det möjligt att kombinera det bästa från bränslecellsteknologin med det bästa från batterivärlden.

– Vår Laminacell är ett genombrott för bränslecellsteknologin. Med Lamina kan vi öka effekten och samtidigt minska både tillverkningskostnaden och volymen. Lamina är dessutom optimerad för samexistens med batterier. Genom att erbjuda även fordonsindustrin vår hybridlösning fördubblar vi den potentiella målmarknaden för vår bränslecellsteknologi, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

MyFC fokuserar alltså, precis som i smartphoneindustrin, på samexistens mellan bränslecellsteknologi och batterier. Därmed blir det möjligt att lösa räckviddsproblemet för fordonsindustrin, det vill säga hur långt en elbil kan köras mellan laddningar. En range extender (REX) baserad på bränslecellen Lamina och JAQ-bränslet har potential att fördubbla körsträckan.

– Räckvidd är elbilsbranschens kanske största utmaning. Konsumenten vill ha en supermiljöbil med räckvidd som en dieselbil, vilket tidigare inte kunnat lösas till tillräckligt låg kostnad och med helt grön energi. Vår patentsökta hybridlösning med anpassad klimatlösning för fordonsindustrin gör att man kan få ut det bästa av både batteri och bränslecell och hantera strömförsörjningen på ett kompakt och kostnadseffektivt sätt, fortsätter Westerholm.

Genom en mindre anpassning av hybridlösningen som används i myFC:s bränslecellsladdare JAQ planerar myFC att under hösten 2017 påbörja utveckling av en prototyp. Test i verklig miljö med kommersiell bilmodell planeras ske under 2018. I projektet ingår också en återvinningsstrategi för JAQ-bränslet i kommersiell bildrift. Samtal förs med aktörer inom fordonsindustrin, med syfte att genom samarbetsavtal accelerera anpassningen till fordonsindustrin.

I övrigt fortsätter myFC som tidigare att fokusera på telekomindustrin, med målsättningen att färdigställa företagets nya hybridplattform under hösten 2017, leverera laddaren JAQ Hybrid till den kinesiska marknaden enligt existerande avtal, och fortsätta diskussionerna om JAQ-systemet med mobiloperatörer globalt. 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 07:55 CET.