News
Press Release

myFC visar sitt erbjudande för smartphoneintegration, LAMINA MAX, på CES i Las Vegas

myFC:s lösning för integration av bränsleceller i smartphones, LAMINA MAX™, kommer att visas upp vid världens största konsumentteknikmässa, CES i Las Vegas. Målet är full integration av bränsleceller i smartphones, vilket ger smartphone-tillverkarna efterlängtade konkurrensfördelar och konsumenterna lättnad från urladdade mobilbatterier.

Integration av bränsleceller i smartphones är en del av myFC:s långsiktiga strategi, och LAMINA MAX är den tilltänkta plattformen för alla framtida varianter av integration av bränsleceller och batterier för smartphoneekosystemet. LAMINA MAX är ett av myFC:s tre fokusområden, jämte företagets bränslecellsladdare JAQ Hybrid och LAMINA REX, räckviddsförlängaren för elbilar.

– myFC grundades för att minska beroendet av batterier. Företagets målsättning kvarstår: att erbjuda ett realistiskt komplement till litiumjonbatterier – ett alternativt som är mer tillgängligt, mer hållbart och med högre specifik energi, säger Sebastian Weber, Chief Technology Integration Officer på myFC.

Full integration av bränsleceller i smartphones för att avlasta batterier löser två stora utmaningar:

  • Smartphonetillverkare (OEMs) var under 2018 tvungna att erbjuda konsumenterna en försämrad upplevelse: flera av de stora flaggskeppsmodellerna gav mindre batteritid än sina företrädare – i vissa fall med mer än en timme[1]. Batteritekniken förbättras helt enkelt inte i den takt användarna efterfrågar. Även med de genombrott som gjorts vad gäller snabbare laddning är användarna fastkedjade vid vägguttagen. Oavbruten ström on-the-go skulle alltså ge tillverkarna efterlängtade konkurrensfördelar.
  • Konsumenter ställer större krav på (och är alltmer beroende av) sina smartphones, men som nämns ovan försämras upplevelsen med mer än en timme för vissa modeller. De flesta konsumenter kan känna igen sig i oron att inte kunna genomföra en betalning i affären, checka in på flygplatsen, eller att kartappen ska sluka batteriet innan slutdestinationen är nådd.

I oktober meddelade myFC att företaget genomfört en fullt fungerande integration, då en integrerad bränslecell från myFC skapade el on-the-go i en kommersiellt tillgänglig smartphonemodell. Företaget meddelade vidare att man ansökt om patent för en lösning som skyddar bränslecellen från piratkopierade bränslekort. Tekniken har sedan dess vidareutvecklats, och det är en uppdaterad referensdesign som nu förevisas på CES.

– Under de senaste månaderna har vi fortsatt vår utveckling i hög takt. Vi har integrerat en bränslecell som utvecklats just för mobila ändamål i vår referensdesign. Utvecklingen har skett med särskild tanke på den tunna inpassning som krävs, och vi har nu fått ner vår redan tunna bränslecell till mindre än 0,8 mm tjocklek. Vi har tagit myFC:s patenterade teknologi och know-how och designat den specifikt enligt logiken för smartphoneintegration. Vi har också anpassat bränslet i det bränslekort som är dedikerat till LAMINA MAX. Det innebär att vi har optimerat energiöverföringen för en mobil on-the-go-upplevelse, där vi verkligen kan dra nytta av den höga specifika energin i vårt bränsle, och ge förlänga användarens mobila aktivitet med en hel arbetsdag, säger Sebastian Weber.

LAMINA MAX, JAQ Hybrid och en demo av LAMINA REX kommer samtliga att visas upp under CES 2019.

Träffa myFC på CES:
Showstoppers, Wynn Hotel, 8 januari klockan 18-22
North Hall, Booth 6438, Las Vegas Convention Center 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 07:50 CET

1] https://www.washingtonpost.com/technology/2018/11/01/its-not-your-imagination-phone-battery-life-is-getting-worse/