News
Press Release

myFC får finansiering av Vinnova för fortsatt utveckling av bränsleceller

Horizon 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram, och leds av EU-kommissionen. Programmet ger bidrag till banbrytande, högteknologiska innovationsprojekt. myFC har i hård konkurrens passerat det första nålsögat för vidare finansiering genom Horizon 2020 och tilldelats en halv miljon kronor av Vinnova.

Det är myFC:s arbete med att utveckla bränslecellsteknologi och ett tillhörande fossilfritt bränsle för integrering i en smartphone som belönats. I den initiala expertutvärderingen tilldelades myFC 13,5 av 15 poäng, vilket placerar företaget i en exklusiv skara – bara ett fåtal procent av de inskickade bidragen når upp till den nivån. Horizon 2020 riktar sig särskilt till små- och medelstora företag som inte är uppbackade av stora koncerners forskningsmedel, och myFC är nu direktkvalificerade till nästa steg.

  Detta är väldigt goda nyheter. Vi får mycket höga poäng i utvärderingen, vi är direktkvalificerade för nästa fas och vi får en halv miljon kronor. Vår teknikutveckling är ett svar på den stora och allt mer akuta utmaning konsumenter, myndigheter och storindustrier delar: att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som vi vill att både smartphones och bilar ska ha batterier som räcker till. Med andra ord är intresset för vår teknik massivt på alla våra målmarknader, men det är både utmanande och tidskrävande för ett relativt litet företag att befinna sig i framkanten av en så avancerad teknikutveckling. Därför är den här signalen från Vinnova särskilt välkommen, och den uppmuntrar oss att fortsätta ansökningsprocessen om ännu större belopp, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

myFC kvalar nu vidare till nästa omgång där Horizon 2020 beslutar om avsevärt högre möjliga bidrag på upp till 2,5 miljoner euro. Detta kan i sin tur öppna upp nya finansieringsmöjligheter för myFC framgent.

Horizon 2020 administreras i Sverige av Vinnova. För mer information om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/