News
Press Release

Ny kanadensisk patentansökan godkänd för myFC

Bränslecellsföretaget myFC har fått ytterligare en patentansökan godkänd av det kanadensiska patentverket. 

Patentet beskriver myFC:s design och teknik för sammanfogning av bränslecellen. Lösningen för att göra slutmonteringen i ett steg, utan att riskera cellmembranen, möjliggör billigare och effektivare produktion till bibehållen hög kvalitet. I slutmonteringen används lasersvetsning för att sammanfoga bränslecellen permanent.

Patentet har tidigare beviljats i Kina, Europa, Japan, Mexiko, Ryssland, USA och Sydafrika.

– Som innovationsföretag är det oerhört viktigt att vår tekniska utveckling av både bränslecell och bränsle skyddas av patent. Den godkända patentansökan visar att vi har en framgångsrik strategi för immaterialrätt, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

MyFC:s patentportfölj för bränslecell och bränsle omfattar nu mer än 80 patent och patentansökningar.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017 kl. 08:45 CET.