News
Press Release

Bränslecellsföretaget myFC utvecklar hybridplattform för den globala operatörs- och powerbankmarknaden

Svenska mikrobränslecellsföretaget myFC utvecklar en ny hybridplattform med både bränslecell och batteri. JAQ Hybrid blir den nya linjen för hela företagets satsning mot mobiloperatörer och powerbankproducenter.

Hybridplattformen ersätter den nuvarande JAQ-produkten i existerande avtal och blir myFC:s bärande produktplattform i operatörsledet. MyFC bearbetar i dag ett femtiotal operatörer, varav flera multinationella.

– JAQ Hybrid är den enda externa laddare man någonsin behöver köpa eftersom den innehåller både batteri och bränslecell, och alltså kan både skapa och lagra elektricitet. Man behöver aldrig någonsin stå med en urladdad smartphone igen, säger Björn Westerholm vd för myFC.

JAQ Hybrid använder antingen den vätgas som produceras när ett bränslekort ansluts för att ladda smartphones och tablets. Alternativt så kommer energin från hybridens interna batteri, som i sin tur kan laddas antingen med bränslekortet eller genom eluttaget. MyFC:s patenterade bränsle använder salt, vatten och reaktionskomponenter för att producera vätgas, det enda bränslet som inte producerar koldioxid vid förbränning.

Elektrifieringen av tillvaron, från smartphones till bilindustrin, fortsätter i hög takt. Målmarknaden för laddningsalternativ som komplement till litiumjonbatterier är därmed enorm. Under det senaste halvåret har myFC accelererat sin integrationsstrategi och genombrottet nåddes med knappt millimetertunna Lamina™, världens tunnaste bränslecell.

– Att få tag i batterier och litium har blivit en global utmaning, och batterikapacitet är en flaskhals. Med Lamina som alternativ minskar pressen på batterierna. Vi är övertygade om att hybrider är framtiden för powerbankmarknaden, och vi har för avsikt att spela en avgörande roll i den utvecklingen. Både med våra egna JAQ Hybrid-produkter och teknologin licensierad till andra varumärken i form av smarta skal, powerbanks och fullt integrerade smartphones, säger Björn Westerholm.

Under 2015 såldes mer än en halv miljard powerbanks världen över.

JAQ Hybrid kommer att visas publikt för första gången på Mobile World Congress i Shanghai i juni.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:45 CET.