News
Press Release

myFC och Hozon Auto i förstudie för LAMINA REX

myFC påbörjar en förstudie för företagets bränslecellsbaserade räckviddsförlängare LAMINA REX tillsammans med den kinesiska elbilstillverkaren Hozon Auto.

Hozon Auto utvecklar och tillverkar elbilar exklusivt för den kinesiska marknaden, och innehar en av landets tio licenser för att tillverka och sälja elbilar. Förstudien kommer att genomföras av personal från Hozon Auto och myFC. Målet med förstudien är att skapa är ett tekniskt underlag för ett prototypinförande av REX, och därefter utvärdera eventuella fortsatta samarbeten. myFC:s utsläppsfria bränslesystem ingår i förstudien.

 Kina ligger definitivt långt fram när det gäller utvecklingen av elbilar och prognoser visar att mer än hälften av alla elbilar som säljs i världen under 2019 kommer att säljas i Kina. Dess fordonsindustri är mycket avancerad och det är en del av vår strategi att samarbeta med starka partners. Jag är väldigt stolt att nu säga att Hozon Auto är en av dem, säger Björn Westerholm, VD för MyFC.

Hozon Auto har en uttalad partnerstrategi där man knyter till sig teknik och design från tredje part. Företagets huvudkontor ligger i Shanghai, dess FoU görs i Shanghai och Jiaxing, design i Beijing och Turin, teknik och validering i Stuttgart och slutligen finns även verksamhet i Silicon Valley för utveckling av uppkopplade och självkörande bilar. Tillverkning sker i Tongxiang. Hozons mål är att bli en marknadsledare med hög kvalitet och smarta, uppkopplade bilar.

  Vi är imponerade av myFC:s teknik och REX-lösning, och nyfikna på hur det kan gynna Hozon Autos utveckling av billiga elbilar med lång räckvidd. Ett utsläppsfritt bränsle står naturligtvis också högt på vår agenda, så vi ser fram emot detta samarbete, säger Dr Kevin Zhao, chefsingenjör på Hozon Auto.

LAMINA REX bygger på myFC:s patenterade LAMINA-teknik. Laddad med myFC:s gröna bränsle, som består av salter, vatten och reaktionskomponenter, kan den så mycket som fördubbla räckvidden för en medelstor elbil.

Förstudien planeras slutföras under sommaren 2019


Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 07:50 CET.