News
Press Release

Nu inleds teckningstiden för myFC:s nyemission

  • Företrädesemissionen av Units inbringar vid fullteckning ca 70 MSEK.
  • Emissionen är garanterad till 40 MSEK.
  • Emissionen ger myFC nödvändiga resurser att ta tillvara på den etablerade fordonsindustrins stora intresse för myFCs bränsleceller till elbilar samt att utveckla och sälja smarta mobilskal med bränsleceller.
  • Teckningstid, med och utan företrädesrätt, är 5 – 24 april 2019.
  • Erbjudandet består av Units. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Emissionskursen är 1 SEK per Unit.
  • Teckningsoptionen är utformad som en step up; under perioden 1 augusti 2019 – 30 april 2020 är teckningskursen 2 SEK per aktie. Under resterande löptid, till och med den 30 april 2022, är teckningskursen 3 SEK. Det krävs två teckningsoptioner för att teckna en ny aktie.
  • Handel med Uniträtter sker på First North under perioden 5 – 18 april 2019.

VD Björn Westerholm sammanfattar nedan innehållet i prospektet:

Det är med en bra känsla i ryggen som jag välkomnar både gamla och nya ägare i vår offensiva satsning av utvecklingen av produkter inom ramen för myFC:s två olika typer av bränslecellssystem: ett som stöder smartphones och ett som riktar sig mot batteridrivna elbilar. Nedan följer en kort sammanfattning av den information som finns i prospektet.

Fordonsindustrins intresse för myFC:s produkter har ökat markant, det märker vi varje dag. De höga myndighetskraven på minskade utsläpp är en starkt bidragande orsak till fordonsindustrins intensiva sökande efter kompletterande bränslelösningar. Vi diskuterar med världsledande fordonstillverkare i Västeuropa. Vi gör en förstudie med elbilsföretaget Hozon, som har en av endast tio utdelade licenser för att tillverka elbilar i Kina. Vi utvecklar bränslecellsreaktorer tillsammans med Gränges AB. Vi arbetar med integration av bränsleceller i mobilskal. Vi har efter mer än tio års utveckling lyckats med ett för bolaget historiskt genombrott – att dubblera energitätheten i våra bränslekort. Därför tar vi in kapital nu. Vi ska ta till vara på de affärsmöjligheter som vi har framför oss.

Båda våra bränslecellssystem baseras på samma lilla formbara platta bränslecell med hög verkningsgrad och har samma grundlogik för laddning: att inte lagra vätgasen utan att producera den under användning. Det centrala är att bränslecellen är formbar. Vi kan integrera bränslecellen utan att störa produktens design. Vår bränslecell ger konsumenterna längre samtalstid och längre körsträckor än tidigare.

myFC är idag väl positionerat och emissionen gör oss rustade för tillväxt. Vi har ett skalbart, patenterat och säkert erbjudande. För varje såld bränslecell har vi en hävstång i form av försäljningen av bränsle. Här ser vi återkommande intäkter som skulle kunna bli 5-10 gånger högre än försäljningen av varje bränslecell.

Om emissionen av Units

Från idag och fram till den 24 april kan nya och gamla aktieägare teckna i nyemissionen, som består av Units (aktier och teckningsoptioner). Befintliga aktieägare har företrädesrätt. Den som på avstämningsdagen den 2 april 2019 var aktieägare i myFC erhåller fyra (4) uniträtter för varje aktie innehavaren ägde på avstämningsdagen. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit, bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2022 (TO2). Handel med uniträtter sker på First North under perioden 5 april till och med den 18 april 2019.

Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2022 utnyttja innehavda teckningsoptioner för teckning av nya aktier i myFC. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Under perioden den 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2020 är teckningskursen 2 SEK för teckning av en (1) aktie med stöd av två (2) Teckningsoptioner; under resterande löptid från och med den 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022 är teckningskursen 3 SEK för teckning av en (1) ny aktie med stöd av två (2) Teckningsoptioner.

För fullständig information om företrädesemissionen hänvisas till det Prospekt som finns tillgängligt på myFCs hemsida, www.myfc.se.