News
Press Release

MyFC stärker sin finansiering för starkare position i Kina

MyFC stärker sin finansiering genom ett lån om 12,2 miljoner kronor och genomför en kvittningsemission på hela beloppet. Kapitalet ska huvudsakligen användas till att utöka myFC:s ägande i myFC Asia men även till affärsutveckling, inköp och organisationsförstärkning i företaget. 

Det är nu drygt ett år sedan MyFC etablerade sig i Kina genom samriskföretaget myFC Asia Ltd. MyFC har nu beslutat utöka sitt ägande i samriskföretaget, som samägs med Hong Kong-baserade investmentföretaget Novel Unicorn. Kapital till detta frigörs genom en kvittningsemission.

– Förutom att Kina är världens näst största ekonomi ligger landet dessutom i absolut framkant när det gäller grön energi. Vi gör bedömningen att det är av stort värde att utöka vårt ägande i myFC Asia, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en kvittningsemission om 12 242 850 kronor och 914 150 aktier, vilket stärker bolagets eget kapital. Kvittningen avser kvittning av lån utställt av Recall Capital och teckningskursen per aktie blir 13,39 kr. Antal aktier i bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 28 857 831 och aktiekapitalet uppgår till 1 687 593 kronor.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 12:20 CET.