News
Press Release

Bränslecellsföretaget myFC får sitt första indiska patent

Det indiska patentverket (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) har nu godkänt ett av myFC:s nyckelpatent. Patentet är relevant för all myFC:s verksamhet, vare sig det gäller smartphones, powerbanks eller elbilar.

Patentet, med nummer P7786IN00, täcker vitala delar av myFC:s bränslecellskonstruktion, specifikt den tunna, böjbara och flexibla designen för bränslecellen. Denna design ligger till grund för den unika bränslecellsteknik som myFC använder i sin produktfamilj JAQ, och är ryggraden i företagets erbjudande gentemot både telekom- och fordonsindustrin. Patentet har tidigare godkänts i Schweiz, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Japan, Sydkorea, Sverige och USA. 

– Indien är en miljardmarknad och det här patentet oerhört viktigt för oss på myFC. Värdet av att närma oss global täckning för vårt allra första patent kan inte överskattas, vare sig det gäller vår egen JAQ-laddare, integration i powerbanks och smartphones, eller vår produktutveckling gentemot elbilsindustrin, säger Björn Westerholm, vd för myFC

Det i Indien godkända patentet stärker det skydd för immateriella rättigheter som myFC utvecklat och utökar den befintliga patentportföljen till 53 godkända patent och 28 pågående patentansökningar. 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 07:55 CET.