News
Press Release

Per Svantesson föreslagen ny styrelseledamot i myFC

Stockholm, 24 april 2018

Valberedningen i bränslecellsföretaget myFC (publ) föreslår att Per Svantesson väljs in som ny ledamot i styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 15 juni
2018. Valberedningen föreslår också omval av Jörgen Lantto, Lars Gullikson och Susanne Holmström.

Per Svantesson är operativ chef för italienska Automobili Pininfirina, som ägs av indiska Mahindra och som nyligen lanserade sin satsning på exklusiva elsportbilar.
Han har en lång bakgrund från fordonsindustrin, bland annat som vd för Valeo i USA, inköps- och strategichef för elbilstillverkaren Nevs och från Volvo Group.

– Jag har jobbat med teknik och utveckling inom fordonsindustrin hela min karriär. Sedan 2005 har jag ägnat mig nästan uteslutande åt miljöteknik i olika former.
Det beslutet följde med insikten om vad som håller på att hända med vårt klimat, där transportsektorn utan tvekan har ett mycket stort ansvar för att minska utsläppen, säger Per Svantesson.

– MyFC har extremt spännande tekniska lösningar på några av elfordonsbranschens största utmaningar, framför allt bränsledistribution i kombination med deras bränslecell. Att skapa
vätgasen på plats, som myFC gör, måste utforskas, och jag vill bidra med det jag kan för att förverkliga lösningen.

– Per har exceptionell erfarenhet från fordonsbranschen och med honom ombord tar vi ett stort kliv framåt när det gäller fordonskompetens i vår styrelse. Han kommer att vara mycket
värdefull för vår utveckling av en räckviddsförlängare för elfordon, LAMINA REX. Per har en smittande, genuin passion för grön energi, och delar helt våra ambitioner om att föra den här
tekniken framåt och göra den verkligt kommersiell, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av Carl Palmstierna, Palmstiernainvest AB (ordförande); Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder AB; och Annelie Enquist, Skandia
Fonder AB. Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2018 kommer att publiceras i samband med kallelsen till den ordinarie bolagsstämman.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08:55 CET.