News
Press Release

Alex Guy lämnar styrelsen för myFC

Alex Guy, huvudägare av myFC, lämnar företagets styrelse. Valberedningen kommer att nominera hans ersättare i god tid inför Bolagsstämman den 10 juni.

Alex Guy är myFC:s största ägare och han kommer att fortsätta att stödja företagsledningens arbete. En ny ledamot som representerar honom i styrelsen kommer att nomineras i god tid inför Bolagsstämman. Alex Guy kvarstår också som ordförande för valberedningen.

– Mitt engagemang är oförändrat när det gäller global tillväxt för vätgasdrivna bränslecellssystem, och jag kommer att fortsätta att stödja vd Michael Glantz och företagsledningen på olika sätt, säger Alex Guy.

– Å styrelsens vägnar vill jag rikta mitt varma tack till Alex Guy för hans bidrag som styrelseledamot. Jag vet att vi har hans fortsatta stöd i att göra myFC till en globalt efterfrågad partner för modulära, vätgasbaserade bränslecellssystem, säger Ulf Henning, styrelseordförande för myFC.

Förändringen sker omedelbart. En ersättare till myFC:s styrelse kommer att nomineras inom kort. Valberedningen består av Mattias Di Meglio, Kenth Öhlin och Alex Guy (ordförande).