News
Press Release

Årsredovisning för myFC Holding AB (publ) 2020

Styrelsen och verkställande direktören för myFC Holding AB (Publ), med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020.

Årsredovisningen är publicerad på företagets hemsida.