News
Press Release

MyFC levererar JAQ Hybrid till Huangdou e-commerce

MyFC har nu levererat JAQ Hybrid till den kinesiska kunden Huangdou e-commerce enligt plan. Detta är den första kommersiella leveransen av JAQ Hybrid.

500 enheter av bränslecellsladdaren JAQ Hybrid har levererats. Det är den första avropsordern från kunden, till ett värde som inte överskrider en halv miljon kronor.

– Leveransen har gått enligt plan, och vi ser fram emot att se vår bränslecellsladdare ute hos de kinesiska konsumenterna, säger Max Rydahl, sälj- och marknadsdirektör på MyFC.

JAQ Hybrid är en powerbank för smartphones och tablets där myFC:s bränslecell LAMINA finns integrerad. JAQ Hybrid kan därför laddas antingen med hjälp av myFC:s patenterade, gröna bränsle, eller genom vägguttaget.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars klockan 07:55 CET.