News
Press Release

myFC skeppar JAQ Hybrid till Lightec Japan

Nu har leveransen av 500 enheter av bränslecellsladdaren JAQ Hybrid och tillhörande powercards gått till Lightec i Japan. Lightec blir först med att erbjuda JAQ Hybrid på den japanska marknaden.

Ordern, som kommunicerades i juni, är del av ett icke-exklusivt distributionsavtal som slutits mellan myFC och Lightec. Orderns värde överstiger inte en halv miljon kronor.

– Leveransen har gått enligt plan, och vi ser fram emot att stötta Lightec i lanseringen av JAQ Hybrid på den japanska marknaden, säger Torbjörn Möller, Chief Operations Officer på MyFC.

Lightec har ett rikstäckande distributionsnät i Japan, och levererar bland annat smartphonetillbehör till butikskedjor som 7-eleven och Lawson samt till mobiloperatörernas butiker, bland annat KDDI och Softbank. De är också aktiva inom e-handel. Lightec har för avsikt att lansera JAQ Hybrid i Japan under oktober.

JAQ Hybrid är en powerbank för smartphones och tablets där myFC:s bränslecell LAMINA finns integrerad. JAQ Hybrid kan därför laddas antingen med hjälp av myFC:s patenterade, gröna bränsle, eller genom vägguttaget.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september klockan 14:55 CET.