News
Press Release

Nytt indiskt nyckelpatent för myFC

Det indiska patentverket avser att godkänna ytterligare en patentansökan för myFC. Patentet inkluderar den unika konstruktion som är nyckeln till myFCs tunna och högeffektiva PEM-bränslecell LAMINA, ryggraden i företagets hybridplattform. Patentet är sedan tidigare godkänt i Europa.

Patentet täcker vitala delar av myFC:s bränslecellskonstruktion, specifikt avseende olika varianter för hur man bäddar in celler i den chassibärande struktur som medger den tunna, böjbara och flexibla designen för bränslecellen.

– Det här patentet spelar stor roll för skyddet av vår LAMINA-cell, som är avgörande för både JAQ Hybrid, integrationen av vår teknologi i smartphones, och utvecklingen av vår räckviddsförlängare för elfordonsmarknaden, säger Björn Westerholm, vd för myFC  

MyFC:s patentportfölj består av ett 80-tal godkända patent och pågående patentansökningar.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 07:55 CET.