News
Press Release

MyFC rekryterar Max Rydahl som marknads- och försäljningsdirektör

Max Rydahl, närmast från Telia Company, tillträder den 14 augusti den nyinrättade rollen som marknads- och försäljningsdirektör på bränslecellsföretaget myFC. Max Rydahl tar plats i företagets koncernledningsgrupp.

Max Rydahl lämnar därmed rollen som chef för affärsutveckling av mobila tjänster och hårdvara för konsumentmarknaden på Telia Sverige, där han bland annat lett arbetet med Telias tjänst för uppkopplade bilar. Dessförinnan har han varit både inköps- och produktchef på Phone House.

­– Max kan konsumentmarknaden, är en van förhandlare och har ett brett kontaktnät med stora globala spelare i mobilindustrin. Han har den ovanliga kombinerade erfarenheten av affärsutveckling, lönsamhetstänk och inköp, en klar konkurrensfördel i en bransch som växer så fort som vår. Jag har utlovat organisationsförstärkningar länge, och jag är mycket glad att kunna leverera på det löftet, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

– MyFC ligger för det första i framkant på en marknad som expanderar enormt snabbt. Men uppdraget är också emotionellt tilltalande på ett personligt plan: att få arbeta med grön energi som möjliggör ständig uppkoppling oavsett om det är via en telefon eller en bil. Det ska bli fantastiskt kul att få driva försäljningen, marknadsföringen och affären för myFC i ett så avgörande skede som nu, säger Max Rydahl.

Max Rydahls ansvarsområden blir all myFC:s försäljning och marknadsföring gentemot mobiloperatörer, powerbankproducenter och smartphonetillverkare. Så småningom tillkommer även försäljningen av Lamina REX.

Max Rydahl tillträder sin tjänst den 14 augusti. Koncernledningsgruppen kommer då att bestå av vd Björn Westerholm, finansdirektör Ulf Henning, Chief Product Officer Michael Glantz samt marknads- och försäljningsdirektör Max Rydahl. 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl. 07:55 CET.