News
Press Release

MyFC påbörjar utvecklingsprojekt för att halvera vikten av räckviddsförlängaren Lamina Range Extender

Det svenska bränslecellsföretaget myFC utvecklar en räckviddsförlängare för elbilar. MyFC har som mål att visa en prototyp under 2018. Nu inleds ett utvecklingsprojekt tillsammans med Gränges för att accelerera utvecklingen.

Räckviddsförlängaren Lamina REX bygger på myFC:s patenterade Lamina-teknologi. Laddad med myFC:s egenutvecklade gröna bränsle, bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter, kan den uppemot fördubbla räckvidden för en medelstor elbil.

En låg materialvikt är avgörande för räckviddsförlängaren, eftersom det minskar driftskostnad och ökar räckvidden. MyFC kommer därför att i utvecklingsprojektet samarbeta med Gränges, som har en världsledande position inom just materialteknik.

– Vi får en kunnig partner från fordonsindustrin med unik kompetens inom materialtekniska lösningar. Därmed kan vi öka takten och precisionen i utvecklingsarbetet av Lamina REX, säger Björn Westerholm VD myFC Holding AB.

Samarbetet kommer huvudsakligen att ske mellan myFC:s utvecklingsenhet i Stockholm och Gränges utvecklingsenhet i Shanghai. Eventuell IP-utveckling inom bränslecellsområdet kommer att tillfalla myFC.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 08:55 CET.