News
Press Release

Executive Brief från vd Michael Glantz

Michael Glantz tillträdde som vd för myFC den 8 april. Han delar nu sina tankar kring sin nya roll och de nyheter företaget kommunicerat under den senaste tiden.

”Jag har varit en del av myFC i 8 år. Under dessa år har vi förändrats och vi befinner oss idag i en ny fas som företag. Sedan en tid tillbaka har vi en strategi som är strikt inriktad på att tillhandahålla och integrera teknikösningar – alltså våra bränsleceller och tillhörande styr- och reglersystem. Vi avbröt samtidigt utvecklingen av våra egna konsumentprodukter. Och vi har fattat beslutet att inte längre utveckla vårt eget bränsle utan i stället förlita oss på befintlig infrastruktur för vätgas.

Även om vi har förändrats så är kontinuiteten inom myFC uppenbar för mig. På insidan har arbetet hela tiden fortsatt med stabilitet och kontinuitet. Vi har konsekvent arbetat med att utveckla och främja vår kärnteknik. Varje steg på vägen har bidragit till att få oss och vår teknik dit vi är i dag. Vår teknik har samma DNA som när vi började, som ingenjör kan jag säga detta med säkerhet. Våra nyckelpatent är grunden för vår framtida utveckling.

De förändringar som vi har gjort och som jag nämner ovan var nödvändiga eftersom världen runt oss förändrades och med det de marknader vi adresserar. Låt mig ta bränslet som exempel: att lösa tillgång till vätgas, när och i den form vi behöver den, var en utmaning. Det är inte längre fallet. Vätgassamhället har mognat och vuxit, och idag gör infrastrukturutbyggnaden och industriella och regulatoriska initiativ det mer kostnadseffektivt för oss att gå över till komprimerad vätgas. När det gäller vårt fokus på att vara en leverantör och integratör av teknologilösningar har efterfrågan på bränsleceller för en mängd olika applikationer, från bärbara enheter till mindre och större fordon ökat kraftigt (och vår skalbara, modulära teknik kan nu tillmötesgå den efterfrågan). Den omställning vi har gjort är ett direkt resultat av teknikinnovation, förändrade konsumentbeteenden (jag vill särskilt peka på den snabba tillväxten i elektrifierad mobilitet) och naturligtvis de globala behoven att snabbt möta klimatmålen.

Omställningen i världen kommer att fortsätta. Min uppgift som VD är tvåfaldig: att upprätthålla och främja vårt teknikledarskap, och att kommersialisera vår teknik så att den kommer ut till den marknad vi har förberett den för. Vi vill vara en del av den kommande omställningen och vi är redo att vara det.

Så var står vi då idag, i juni 2020?

Den 17 juni uppfyllde vi vårt löfte till marknaden om att demonstrera ett integrerat bränslecellsbatterisystem i en konceptbil. Jag körde själv bilen, och jag kan försäkra er om att det var en minnesvärd upplevelse att se vår teknik komma till liv, med stöd av Ecar/Jotech, ett företag som är en sann auktoritet på området. För att se demonstrationen av vårt hybridkoncept och höra ett samtal med inbjudna branschprofiler, se inspelningen här.

Den 6 juli har vi kallat till en extra bolagsstämma för att säkerställa ytterligare finansiering av företaget – totalt cirka 50 miljoner kronor – så att vi kan fortsätta arbetet med att så snabbt som möjligt kommersialisera den teknik som vi nu har demonstrerat.

Vi befinner oss vid en tidpunkt då vår teknikutveckling är väl matchad med marknadens mognad att ta emot vätgasbaserade energilösningar. Vi är i en position där vår teknik är beprövad och redo för integration i en mängd olika applikationer. Efterfrågan på elektrifierad mobilitet – fordon med 2-4 hjul, marina applikationer och deras olika stödsystem – växer snabbt i alla delar av världen. Om det inte redan var tydligt har den globala Covid-pandemin visat att säker, kostnadseffektiv och grön mobilitet är en nödvändighet i vårt samhälle.

Jag ser fram emot att dela fler nyheter allteftersom vi fortsätter vårt arbete för att försvara och främja vårt tekniska ledarskap, kommersialisera vårt erbjudande och göra grön energi tillgänglig. Jag har för avsikt att fortsätta att dela Executive Briefs med jämna mellanrum.

Vi kommer att släppa vår delårsrapport för andra kvartalet 2020 den 24 juli.”

Michael Glantz,
VD myFC