News
Press Release

myFC Holding AB:s valberedning utsedd

Valberedningen i myFC Holding AB har utsetts inför årsstämman 2019.

I valberedningen ingår:

· Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
· Annelie Enquist, utsedd av Skandia Fonder
· Paul Guy, utsedd av Eshara Capital Ltd
· Jörgen Lantto, Styrelseordförande i myFC

Valberedningen har utsett Malin Björkmo till sin ordförande.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 12:30 CET.