News
Press Release

Skandia Fonder ny storägare i myFC; Handelsbanken Fonder utökar sitt ägande

Bränslecellsföretaget myFC (MYFC) genomför en riktad emission på 50 miljoner kronor. Handelsbanken Fonder, sedan tidigare storägare, köper 1 703 577 aktier, medan 1 135 718 aktier köps av Skandia Fonder. 

 – Vi välkomnar Skandia Fonder ombord som ny institutionell ägare, och är glada att Handelsbanken Fonder samtidigt ger oss fortsatt förtroende och utökar sitt engagemang i myFC. Efter ett mycket intensivt utvecklingsår har vi nu färdigställt och certifierat JAQ Hybrid, där Lamina, världens minsta bränslecell finns integrerad, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

– Jag ser nu fram emot de första avropen från ramavtalet med Telling och att äntligen få se vår teknik ute hos konsumenterna. Teknologiplattformen i JAQ Hybrid är basen för våra ökade insatser att integrera bränsleceller i smartphones, vilket möjliggörs genom denna kapitalförstärkning, fortsätter Westerholm.

Det nya kapitalet ska främst användas för att förstärka utvecklingsinsatserna som syftar till att integrera myFC:s bränsleceller i smartphones, samt att fortsätta utvecklingen av LAMINA Range Extender, räckviddsförlängaren för elbilar.

Den riktade emissionen sker till ett pris av 17,61 kronor per aktie och förutsätter ett godkännande av en extra bolagsstämma, som hålls den 4 januari 2018 enligt separat kallelse. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i myFC att vara 37 517 564. Skandia Fonders ägande av 1 135 718 aktier ger dem en ägarandel på 3,0 % medan Handelsbanken Fonder får en andel på ca 9,6 %. Utspädningseffekten är 7,6 %. 

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 12:00 CET.