News
Press Release

myFC får beställning av JAQ Hybrid från svenska RLVNT

myFC har tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal för företagets bränslecellsbaserade powerbank JAQ Hybrid med den svenska lifestyle-distributören RLVNT. Den första ordern är på 2 000 enheter av JAQ Hybrid med tillhörande bränslekort.

RLVNT är en svensk lifestyle-distributör som är särskilt profilerad inom sport och fritidssegmentet. Företaget är verksamt i Norden, Baltikum, Benelux, Frankrike och Storbritannien.

  RLVNT är väldigt duktiga på att få ut nya varumärken och produktkategorier med stort engagemang och har visat en imponerande förmåga att bryta igenom i nya segment. De har en mycket stark position i sport- och fritidssegmentet, men växer inom telekom och traditionell konsumentretail, alltså samtliga områden där JAQ Hybrid har en tydlig plats. Vi är jätteglada över det här avtalet. Vi har en lång relation till RLVNT och vi säkrar nu en beställning på vår egen hemmamarknad. Jag känner ett tydligt momentum i intresset för vår teknik och våra nya bränslekort, säger Ville Lejon-Avrin, säljchef på myFC.

Leveransen av 2 000 JAQ Hybrid planeras påbörjas under Q2 2019, och inkluderar myFC:s nya generation bränslekort med nästintill fördubblat energiinnehåll mot tidigare.

  Vi letar alltid efter spännande och innovativa produkter och är gärna först på marknaden med ny teknik eftersom vi strävar efter att erbjuda det mest kvalitativa och innovativa sortimentet på marknaden. Vårt mål är att erbjuda produkter som förbättrar och underlättar sport och vardagsliv. Vi har följt myFC under en längre tid och intresset för bränsleceller växer stadigt. Jag bedömer att det nu finns ett klart intresse för en produkt som JAQ Hybrid bland våra kunder, säger Martin Liljegren, grundare på RLVNT.

Värdet på den initiala ordern beräknas inte överstiga en miljon kronor.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl. 10:00 CET.