News
Press Release

myFC:s nya version av bränslekort IEC-certifierat

myFC:s nyaste bränslekort, med ett nästan dubblerat energiinnehåll jämfört med tidigare version, är nu IEC-certifierat.

Michael Glantz CTO myFCMichael Glantz CTO myFCIEC-certifieringen innebär att bränslekortet är kompatibelt och harmoniserat med tillämpliga regelverk inom och utanför EU och kan skeppas till hela världen. myFC berättade om det nya kortet i februari 2019, och nu är kortet alltså formellt IEC-certifierat.

– Att få upp energin i vårt bränslekort till nästan det dubbla var ett kemitekniskt genombrott och ett fint bevis för att vi håller oss i framkant i utvecklingen av gröna fossilfria bränslen. Nu när kortet passerat IEC-testerna gör vi oss redo för produktion och leverans, säger Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC.

myFC:s bränslekort innehåller vatten, salter och reaktionskomponenter, vilka tillsammans bildar den vätgas som sedan laddar batteriet i powerbanken JAQ Hybrid. Det ökade energiinnehållet i kortet betyder att slutanvändaren kan få ut betydligt fler samtalstimmar i en smartphone med bara ett bränslekort. Det nya kortet är kompatibelt med de JAQ Hybrids som sålts på marknaden.