News
Press Release

Nytt svenskt patent för myFC

Bränslecellsföretaget myFC utökar sin patentportfölj ytterligare. Denna gång är det ett patent som rör företagets unika bränsle som godkänts av Patent- och Registreringsverket.

Den design som täcks av patentet bidrar till en konkurrenskraftig säkerhetsklassning av myFC:s bränsle. Designen separerar de i sig inaktiva beståndsdelarna till dess att vätgas ska börja genereras på ett kontrollerat sätt. Denna design är viktig för att avgöra i vilken säkerhetsklass myFC:s bränslekort kan certifieras, klassificeras och transporteras. MyFC:s bränsle används bland annat i bränslecellsladdaren JAQ Hybrid.

– Vi befinner oss i den absoluta framkanten av den tekniska utvecklingen. Varje godkänt patent är ett skydd för vårt innovationsarbete, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 07:55 CET.