News
Press Release

Förslag inför årsstämman den 2 juni 2022

Inför årsstämman i myFC Holding AB den 2 juni 2022 offentliggör valberedningen och styrelsen förslag enligt nedan.

Punkt 1 – Val av ordförande 
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulf Henning väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att Olle Henning väljs till justeringsman på årsstämman.

Punkt 8 och punkt 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Ulf Henning, Johnny Bräster och Klaus Wiemers för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av Ulf Henning som styrelsens ordförande.