News
Press Release

Indiska patentverket godkänner nyckelpatent för myFC

Det indiska patentverket Indian Intellectual Property har godkänt ett av myFC:s patent. Patentet gäller ett elektrokemiskt manövrerad ventil som gör det möjligt för bränslecellen att självreglera vätgasflödet.

Den kanske tydligaste differentierande faktorn i myFCs bränslecell, både tekniskt och kommersiellt, är att den är tunn, flexibel och har hög effektivitet. Som i många tekniska tillämpningar behövs små ventiler för gaser och/eller vätskor. Mekaniska ventiler är svåra att miniatyrisera och dyra att tillverka. myFC har därför patenterat en elektrokemiskt manövrerad aktuator och ventil som förenklar produktionen och gör den kostnadseffektiv.

– Detta är en innovativ lösning och en mycket effektiv ventildesign. Ett exempel på applikation är när en enskild bränslecell inverteras, så att den genererar gas istället för att konvertera den till energi. På det sättet kan ett vätgasaktiverat membran expandera och reglera flödet in i de återstående bränslecellerna för effektiv vätgasreglering och en mycket enkel och kostnadseffektiv tillverkningslösning. Detta är ytterligare ett exempel på en teknisk feature från oss, säger Michael Glantz, VD för myFC.

Detta patent har tidigare godkänts i Kanada, Kina, Japan och USA. myFC:s patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och pågående patentansökningar.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-18 08:00 CET.