News
Press Release

Konkursbeslut avseende myFC Holding AB

Som meddelats i pressmeddelande den 30 juni 2022 har myFC Holding AB:s styrelse beslutat att ansöka om konkurs. Stockholms tingsrätt har beslutat att bifalla konkursansökan och försätta bolaget i konkurs. Utsedd konkursförvaltare är advokat Peter Roth på Christensson & Roth Advokater AB.