News
Press Release

Mattias Kirvesniemi utnämnd till CFO för myFC

myFC utnämns till CFO för myFC från och med den 1 april 2021. Han efterträder Ulf Henning, vars pensionering tillkännagavs i augusti.

Mattias Kirvesniemi har flera års erfarenhet av att arbeta som CFO i Sverige och internationellt. Han kommer senast från rollen som CFO för Health Solutions, ett MedTech-företag, och dessförinnan var han CFO för teknikkonsultföretaget EFKAB. Han har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från KTH.

– Jag lockas av företag som förändrar hela branscher, och löftet om utsläppsfri teknik fascinerar mig ur ett miljömässigt, finansiellt och teknologiskt perspektiv och har en potentiellt stor påverkan på vårt samhälle. Jag ser fram emot att tillämpa mina kunskaper och erfarenheter på myFC, säger Mattias Kirvesniemi.

– Jag är glad att välkomna ytterligare en ingenjör till företaget, i detta fall en med specialistkompetens inom finans. Samtidigt som jag säger välkommen till Mattias vill jag också återigen tacka Ulf Henning för hans närmare 9 år i företagets tjänst som CFO, och för hans stöd i att säkra en smidig överlämning till Mattias, säger Michael Glantz, vd för myFC.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-08 08:00 CET.