News
Press Release

Michael Glantz ny vd för myFC

Styrelsen för myFC Holding har utsett Michael Glantz till vd för det svenska mikrobränslecellsföretaget. Michael Glantz kommer från rollen som CTO och tillträder med omedelbar verkan.

Michael Glantz kom till myFC som CPO 2012 och utnämndes till CTO 2018. Han har hela tiden varit en del av koncernledningen. Han tillträder som vd för myFC omedelbart, och ersätter därmed Peter Friedrichsen.

– Jag har med stolthet accepterat uppdraget som vd. Det är ett stort ansvar att leda myFC, som är ett globalt ledande företag inom mikrobränsleceller, mot kommersialisering. En framgångsfaktor kommer att vara vår förmåga att leverera kontinuerliga förbättringar för kunder och konsumenter genom innovation och kostnadseffektivitet, säger Michael Glantz.

– Michael har djup kunskap om myFC:s innovativa teknik och är väl rustad att fortsätta företagets resa mot finansiell hållbarhet, säger Markus Hermanek, styrelseordförande.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl.07:45 CET.