News
Press Release

myFC får order av vätgas-bränslecellssystem

Det svenska bränslecellsföretaget myFC har fått en beställning av ett antal vätgas-bränslecellssystem för e-mobilitetssektorn. Ordervärdet överstiger inte 2 miljoner kronor. Ordern kommer från Lightec Inc. i Tokyo, Japan, som i sin tur representerar en global komponenttillverkare inom e-mobilitet.

Den snabbväxande e-mobilitetsmarknaden (soft mobility) är ett prioriterat segment för myFC:s unika bränslecellsteknik.

– Vår teknik är ideal för e-mobilitet, eftersom den är särskilt utvecklad för att ge freedom-in-design, modularitet, flexibilitet och hög energidensitet. Mycket riktigt visar aktörerna i det här snabbväxande segmentet också ett allt större intresse för vätgasens fördelar. Jag är stolt över detta kommersiella utvecklingsprojekt med en välrenommerad komponenttillverkare inom elektrisk mobilitet, säger Michael Glantz, VD för myFC.

Den kommersiella ordern, till ett värde som inte överstiger 2 miljoner kronor, föregicks av en förstudie som nu avslutats. Förstudiens mål var att utvärdera en integration av myFC:s mikrobränslecellsteknik och en vätgastank i den icke namngivna kundens system. Efter att förstudien avslutats vidtar nu utveckling, tillverkning och integration av prototyper.

Den mottagna ordern markerar en milstolpe i parternas diskussion om att etablera ett samarbetsavtal för teknikutvecklingsprojekt inom e-mobilitetssegmentet.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-07 07:55 CET.