News
Press Release

myFC får order på proof-of-concept-projekt för automatiserade lagerrobotar (AGV) från Porsche

Som tidigare meddelats har det svenska bränslecellsföretaget myFC ingått avtal med en ledande europeisk OEM. Detta avtal har nu lett till en inköpsorder från Porsche Leipzig för ett proof-of-concept-projekt där myFC:s patenterade bränslecellsteknik ska integreras i lagerrobotar (Automated Gudied Vehicle, AGV) vid företagets logistikcenter i Leipzig. Det totala ordervärdet uppgår till 203 000 euro, motsvarande cirka 2,1 miljoner svenska kronor.

”Efter att ett inledande arbete har gjorts har vår offert accepterats. Det är en viktig kommersiell framgång för oss som ett innovationsdrivet företag med vår vätgasdrivna och hållbara bränslecellsteknik, samt för dess användning i det för oss prioriterade segmentet intralogistik”, säger Michael Glantz, VD för myFC.

Ordern avser ett utvecklingsprojekt och leverns av proof-of-concept-integration där myFC:s patenterade hybridlösning för platta, modulära och skalbara bränsleceller ska integreras i de lagerrobotar som används i det automatiserade logistikcentret.

Enligt laboratorietester ger myFC:s bränslecellslösning i kombination med batterier en betydligt längre driftstid för AGV:er och autonoma mobila robotar (AMR) jämfört med konventionella batterilösningar, vilket i sin tur minskar kostnader och investeringsbehov.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-14 13:00 CET.