News
Press Release

myFC har lämnat in konkursansökan

myFC Holding AB (publ) (”myFC” eller ”Bolaget”) har idag lämnat in en ansökan till Stockholms tingsrätt om att försätta Bolaget i konkurs. Orsaken är den tidigare aviserade likviditetskrisen som myFC inte har lyckats lösa.

     


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-30 21:45 CET.