News
Press Release

myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – mars 2021

Kvartalet januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 Mkr (-10).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,07)

Väsentliga händelser januari – mars

  • myFC deltar i konceptstudie för mindre fordon med Energimyndigheten
  • Mattias Kirvesniemi utnämnd till CFO för myFC
  • myFC beviljas två nya svenska patent för optimerad effektbalans mellan bränslecell och batteri
  • Ulf Henning vald till ny styrelseordförande för myFC

Kommentar från vd Michael Glantz:
Elcyklar och liknande lätta fordon inom soft mobility är utan tvekan ett prioriterat segment för oss, där den modularitet och flexibilitet vi kan erbjuda är attraktiv. Ett annat prioriterat segment är intralogistik – här behövs också små och flexibla lösningar istället för stora, prismatiska och stackade bränsleceller. Även här har vi fördjupat diskussionerna under kvartalet som gått.

Intralogistik, alltså den teknik som används i stora varulager i form av elektrifierade lagerrobotar (AMR och AGV) och mindre truckar är ett område som växer mycket snabbt. Flexibiliteten och modulariteten i vår teknik är attraktiv precis som i soft mobility-segmentet, och vi adresserar ytterligare utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt. Driftstid är en stor utmaning: Elektrifierade robotar som står stilla och laddar innebär minskade intäkter – en av våra prospektiva kunder uttryckte det i termer av att ”robotarna kostar bara pengar när de står stilla”. Med vårt system kan de tankas istället för att laddas och vara i arbete dygnet runt. Utrymme är ett annat viktigt område då lagerlokaler är byggda för att lagerhålla varor, inte för att husera laddinfrastruktur. Vi kan frigöra värdefull yta eftersom mindre laddinfrastruktur behövs, vilket innebär färre robotar med ökad ”uptime” och inga robotar och truckar står stilla och laddar.

Kostnaden då? Bränslecellsteknik har traditionellt ansetts vara dyr, men det är inte längre sant. Tittar man på totalkostnad, total cost of ownership, så är bränsleceller ett högst attraktivt komplement till litiumjonbatterier. Med minskade investeringar i laddinfrastruktur och ökad driftstid går de system vi erbjuder enkelt att räkna hem.

Tillgång på vätgas är en förutsättning för bränslecellssystemens framgång. Under det senaste året har vi idogt arbetat med att hitta vätgas-partners för att visa att vi kan erbjuda ett slutet system som inbegriper tillverkning och lagring av vätgas samt konvertering av vätgas till energi genom våra bränsleceller. Vi har kontinuerligt pågående samtal med flera vätgastillverkare av olika storlek.

En annan väsentlig händelse under kvartalet var förstås förändringen i vår ägarstruktur och som en följd därav i vår styrelse. Som tidigare meddelats har Alex Guy tagit över samtliga aktier i H119, som även fortsatt är vår huvudägare. Helvetican Internationals engagemang i myFC har därmed avslutats. I samband med detta har Ulf Henning valts och tillträtt som ny styrelseordförande. Jag är tacksam att ha ett mycket gott samarbete med och stöd av vår styrelse och våra huvudägare.”


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-23 08:00 CET.