News
Press Release

MyFC Holding (publ) bokslutskommuniké januari – december 2016

Väsentliga händelser oktober – december

  • Kommersiellt genombrott: mångmiljonavtal för JAQ med Kinas största mobildistributör Telling Communications
  • Tekniskt genombrott: myFC först i världen att demonstrera en fungerande bränslecell integrerad i en smartphone
  • Nyckelpatent beviljat i Korea
  • Optionsinlösen ger 7,3 miljoner kronor till kassan

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Tekniskt genombrott: LAMINA™Thin Film, världens tunnaste bränslecell
  • Jörgen Lantto går in i myFC:s styrelse och investerar i företaget
  • Inlösen av optionsprogram ger 25,9 miljoner kronor till kassan

Björn Westerholm, vd för myFC, kommenterar resultatet:

2016 blev ett händelserikt och intensivt år för oss på myFC. Vi visade potentialen med bränsleceller i smartphones, stärkte vår teknologi och tecknade ett genombrottsavtal på världens största smartphonemarknad. Vi stärkte vår också vår IP-portfölj, vår produktion av bränslekort, vår styrelse, vår organisation och vår kassa. Jag ser fram emot 2017 med tillförsikt.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:00 CET.