News
Press Release

myFC Holding (publ) bokslutskommuniké januari - december 2017

Väsentliga händelser oktober - december

  • Patent beviljade i Sverige och Kanada
  • MyFC påbörjar utvecklingsprojekt för att halvera vikten av räckviddsförlängaren LAMINA Range Extender
  • MyFC meddelar att JAQ Hybrid är färdig för leverans, men förväntar sig en försening i avrop från Telling
  • MyFC inleder förstudieprojekt med en ledande kinesisk smartphonetillverkare

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Skandia Fonder och Handelsbanken Fonder investerar i MyFC genom riktad nyemission
  • MyFC presenterar bränsleceller som ett reellt alternativ till batterier i energitäthet och tillverkningskostnad
  • MyFC får sin första kommersiella order för JAQ Hybrid

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:00 CET.