News
Press Release

MyFC Holding (publ) delårsrapport januari – september 2018

Kvartalet juli – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 202 Kkr (6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,4 Mkr (-10,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (-0,33)


Väsentliga händelser juli – september 2018

 • myFC kör elbil med vatten i tanken under Almedalsveckan
 • myFC rekryterar spetskompetens inom mobilintegration
 • myFC skeppar JAQ Hybrid till Lightec Japan

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • myFC gör förändringar i ledningsgruppen
 • myFC demonstrerar prototyp av smartphone som laddas med hjälp av integrerad bränslecell
 • myFC lanserar JAQ Hybrid i Japan tillsammans med Lightec Inc.
 • myFC utvecklar teknik som skyddar företagets potentiella bränsleintäkter och skyddar konsumenter och tillverkare från piratkopierade bränslekort
 • myFC förstärker koncernledningen med Tord Karlin som chef för Forskning och Utveckling

Kommentar från vd Björn Westerholm:
”Vi har under årets tredje kvartal haft en bra utveckling inom alla våra fokusområden. Ur ett försäljningsperspektiv är jag glad att vi har levererat JAQ Hybrid till Japan, inte minst för att Lightec är vår första kund utanför Kina, men också för att Japan mycket möjligt är världens mest avancerade mobila marknad. Under det kommande kvartalet fortsätter vår implementering av strategin, våra samtal med potentiella partners och kunder, och vår fortsatta tekniska och kommersiella utveckling i oförtrutet hög takt.”

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08:00 CET.