News
Press Release

myFC Lab Stories: LAMINA™ Strip – från ritning till applikationsanpassad bränslecell

myFC Lab Stories är ickeregulatorisk information inifrån myFC:s laboratoriemiljöer. Texterna speglar det arbete som bolagets forskare och utvecklare utför i utvecklingen av den patenterade teknologin. Siffror och data i denna text ska ej ses som en prognos för kommande intäkter.

Under det senaste året har en anpassning av myFC:s bränslecellsteknik skett. Företaget har tagit ett steg framåt och utvecklat nästa generation modulära mikrobränslecell: LAMINA™ Strip.
– Effekten per volymenhet är 75 procent högre, säger Jonas Lindberg, Senior Core Technology Engineer på myFC.

Den nyutvecklade mikrobränslecellen har direkt användning i pågående affärsprojekt. Jonas Lindberg och hans team av tre doktorer i elektrokemi har tagit myFC:s patenterade bränslecellsteknik från ritningar till ytterligare en produkt som redan testas i olika utvecklingsprojekt för integrering inom softmobility och intralogistik
– Vi har lärt oss mycket av de applikationer som vi har industrialiserat tidigare. Det har gjort det möjligt att åstadkomma flera förbättringar, säger Jonas Lindberg.
I varje bränslecellsenhet, Fuel Cell Assembly (FCA), finns det sju celler. Cellerna är kopplade i serie, sex av dem levererar effekt och den sjunde är en sensorcell som hjälper till att styra enheten.Sammanlagt ger FCA:n en total effekt på 12 watt. 
Jämfört med myFC:s tidigare generation av bränsleceller är det en tredubbling av effekten, trots att volymökningen enbart är 70 procent.
Företaget siktar i sin strategi in sig på applikationer med effektuttag på upp till 3 kilowatt med ett prioriterat effektspann på 100W till 1kW.

En LAMINA™ Strip är 222 millimeter lång, 3,7 millimeter tunn och 27 millimeter bred. När det gäller effekt i förhållande till volym i den aktuella applikationen med inriktning på intralogistik och softmobility klarar teknologin att leverera 540 watt per liter.
Den laminära strukturen gör LAMINA™Strip lätt att anpassa till olika applikationer. Cellerna behöver inte monteras i sammanhållna stackar utan går att sprida ut och placera där de passar bäst. De går även att forma på olika sätt. Sammantaget ger det en stor frihet i design till skillnad mot så kallade stackade bränsleceller, som monteras i större monolitiska enheter. Den egenskapen har varit viktigt i den produkt som Jonas Lindberg och hans team har arbetat med under det senaste året.
En annan skillnad är att där de stackade bränslecellerna är uppbyggda av bipolära plattor har myFC:s patenterade lösning ett så kallat öppet katodsystem.
– Det minskar behovet av intilliggande styrsystem (Balance of Plant), vilket även sänker systemkostnaden, säger Jonas Lindberg.
Luften som reagerar med vätgasen i cellerna behöver exempelvis inte aktivt ledas in, som i stackade bränsleceller. Det öppna katodsystemet gör också att luften kyler av cellen och hjälper till att transportera bort vatten.
– Över huvud taget blir det betydligt mindre komplext och mer kostnadseffektivt, säger Jonas Lindberg.

Efter ett år av utveckling är LAMINA™ Strip nu alltså i ett skede där den testas i skarpa projekt tillsammans med kunder. Vägen hit har enligt Jonas Lindberg gått i bestämda cykler.
– Hela tiden arbetar vi med projektets mål och industrialisering i tanken. Ett mål som vi bryter ner i delmoment på en eller två veckor. När en cykel är klar börjar vi med nästa.
Ett iterativt och spännande arbete, säger han.
– Vi jobbar målmedvetet och vetenskapligt för att leverera något som tar samhället framåt, mot en ökad grad av hållbarhet.