News
Press Release

myFC senarelägger publicering av delårsrapport

Styrelsen för myFC Holding har idag beslutat att senarelägga publiceringen av företagets delårsrapport för januari–september 2020.

Det nya datumet för publicering har bestämts till den 13 november. Det tidigare kommunicerade datumet var den 23 oktober.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook.