News
Press Release

myFC senarelägger publicering av delårsrapport

Styrelsen för myFC Holding har idag beslutat att senarelägga publiceringen av företagets delårsrapport för januari–mars 2022.

Det nya datumet för publicering har bestämts till den 13 maj. Det tidigare kommunicerade datumet var den 29 april.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 10:00 CET.