News
Press Release

myFC senarelägger publicering av delårsrapport

Styrelsen för myFC Holding har idag beslutat att senarelägga publiceringen av företagets delårsrapport för januari–mars 2022.

Det nya datumet för publicering har bestämts till den 31 maj. Det tidigare kommunicerade datumet var den 13 maj.