News
Press Release

myFC ser potential med Micro Fulfillment Centers

myFC Outlook är omvärldsbevakande, ickeregulatorisk information från myFC:s kommunikationsavdelning. Innehållet speglar branscher och segment som ingår i eller tangerar bolagets intressesfär. Siffror och data i denna text ska ej ses som en prognos för kommande intäkter.

Micro Fulfillment Centers (MFC) är ett slags tecken i tiden. Det handlar om små,  trånga och robotiserade lager som ofta är placerade på centrala platser nära e-handelskonsumenterna, vilket möjliggör mycket snabba leveranser.
– Det är ett område inom intralogistiksegmentet där vi söker avsättning för vår gröna och smarta teknologi, där den skulle ge avgörande fördelar, säger Michael Glantz, vd på myFC.

För alla som på senare år har beställt saker från någon av de stora näthandlarna, som Amazon, Netonnet med flera, är det tydligt att något avgörande har skett. En dator som beställs på förmiddagen kan i dag anlända med bud till dörren redan några timmar senare. För inte så längesen brukade det ta flera dagar i anspråk, för att inte tala om på den gamla postordertiden – e-handelns analoga föregångare – när några veckors väntetid inte var något underligt.
Den utveckling som redan var på gång fick en rejäl boost av coronapandemin, då fördelen med att kunna beställa hemifrån och få levererat till dörren accentuerades och e-handelsbolagen snabbt ökade sina förtjänster. Ett exempel är Boozt som mer än fördubblade sin vinst under andra kvartalet 2020, när viruset snabbt spred sig över världen. Även för tyska konkurrenten Zalando blev 2020 ett riktigt bra år, med en tillväxt på drygt 23 procent på helåret. För amerikanska Amazon innebar 2020 en omsättningsökning på 38 procent.

Dagens e-handelsföretag har definierat snabbheten som en avgörande faktor för att hålla kunderna och konkurrensen på avstånd. Företagen har även insett att last mile delivery är en stor del – 41 procent – av den totala kostnaden när en vara transporteras från en fabrik någonstans i världen, via logistikföretag till en e-handel, och via ytterligare logistikkedjor för att till slut nå ut till en kund. Små och effektiva Micro Fulfillment Centers, strategiskt placerade nära kunderna, är en lösning som minskar de kostnaderna.
I centren jobbar pick-and-place-robotar ihop med automatiska logistikrobotar av typen AGV, med minimalt överinseende av människor. Centren är små, medelstorleken ligger på cirka 1 000 kvadratmeter, och de hamnar ofta centralt placerade i städer eller på väl valda platser på landsbygden. Att bygga upp dem går mycket snabbt, enligt irländska marknadsundersökaren Research and Markets går det att klara av på fyra till åtta veckor.

Ett företag som satsat på den här tekniken är ICA-koncernen. I maj 2018 offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med brittiska Ocado Group, med säte i engelska Hatfield. Ocado Group – som omsätter i storleksordningen 20 miljarder kronor – är experter på just att bygga upp Micro Fulfillment Centers. De har de flesta av sina kunder i Nordamerika, Australien och England. I Europa har de förutom i hemlandet etablerat sig i Sverige, Frankrike och Spanien.
För ICA:s del sker skiftet till den nya e-handelsplattformen nu under 2021, och innebär bland annat att bolaget bygger upp ett nytt högautomatiserat lager i Stockholm, med syfte att blixtsnabbt kunna leverera ut matvaror och annat till sina e-handelskunder i området. Avtalet med Ocado Group ger ICA exklusivitet i Sverige och de baltiska länderna.

Skiftet till den nya e-handelsplattformen innebär en investering på cirka 600 miljoner kronor för ICA, vilket är väl satsade pengar enligt gruppens vd Per Strömberg.
– Vi lägger grunden för nästa generations e-handelserbjudande och får en viktig pusselbit på plats för att förverkliga våra digitala ambitioner för hela ICA-gruppen, säger han i en kommentar.
Över huvud taget är livsmedelsbranschen ett segment som tagit e-handeln till sitt hjärta under pandemin. Enligt uppgifter från sajten Grocery Dive som citeras i affärstidningen Forbes, ökade online-handeln av livsmedel i USA med 43 procent från mars 2020 till mars 2021.


Hög effektivitet. I ett Micro Fulfillment Center arbetar robotar med att snabbt plocka ihop de order som kunder lagt i en online-butik. Foto: Ocado Group

Micro Fulfillment Centers är en del av intralogistiksegmentet som är högintressant för myFC, ett område där den patenterade tekniken med formbara bränsleceller skulle göra stor skillnad. De automatiserade lagerrobotar som forslar varorna mellan pick-and-place-enheter och palleteringsrobotar, drivs med batterier och behöver därför stå och ladda med jämna mellanrum.
– Fördelen med att bestycka dem med vår bränslecellsteknik är att påfyllningen av vätgas går mycket snabbt, på bara någon minut. Då får du en uptime på 99,5 procent, säger Michael Glantz, vd på myFC.
Det innebär att centren klarar sig med färre robotar och även kan spara in på lagerytorna, vilket innebär en kostnadsbesparing. Inte minst i de urbaniserade områden med höga kvadratmeterpriser där Micro Fulfillment Center ofta hamnar. 

För en livsmedelskedja som ICA, som hanterar varor i kylmiljöer, finns det en extra fördel med att använda bränsleceller på sina lager. Bränslecellerna avger en viss värme till den omgivande tekniken vilket ökar kapaciteten och även livslängden på robotarnas temperaturkänsliga litium-jonbatterier.
Operatörer som även kombinerar bränslecellsdriften med en anläggning för egen vätgastillverkning får en grön och hållbar energiförsörjning som är oberoende av fluktuerande elpriser och som har minimal klimatpåverkan.
– Vår samarbetspartner Nilsson Energy kan erbjuda en smart, nyckelfärdig lösning, säger Michael Glantz.


Ständigt i arbete. En webborder kan komma när som helst under dygnet, vilket innebär att robotarna behöver ha hög driftstid. Med enbart batterier som energikälla måste de stå still och ladda en del av dygnet. Men kombineras batteriet med bränsleceller ökar driftstiden till 99,5. Foto: Ocado Group

myFC är just nu mitt uppe i ett proof-of-concept-projekt tillsammans med premiumbilstillverkaren Porsche. Samarbetet har fokus på hållbar intralogistik.
– Ett mycket spännande projekt, där vi installerar vår teknologi i de automatiserade robotar Porsche har i ett av sina lager i Leipzig.
Aktörer som har eller levererar Micro Fulfillment Centers är del av intralogistiksegmentet, vilket är ett av myFC:s prioriterade segment.
– Det är ett område där vi på ett mycket direkt sätt kan bidra till minskade investeringskostnader och ökad konkurrenskraft, och där vi kan hjälpa till med att ta ett steg i rätt riktning med den gröna omställningen, säger Michael Glantz.