News
Press Release

myFC skriver avtal med ledande europeisk OEM – utvärdering av bränslecellslösning till automatiserade lagerrobotar (AGV)

Det svenska bränslecellsföretaget myFC har ingått ett avtal med en ledande europeisk OEM, med inriktning på utveckling av bränslecellslösningar till AGV:er, automatiserade lagerrobotar. Avtalet avser en studie och utvärdering av huruvida det går att driva AGV:er, huvudsakligen självkörande truckar, med myFC:s patenterade hybridlösning för bränsleceller i kombination med batterier. Avtalet ligger till grund för nästa kommersiella steg.

För myFC är avtalet ett viktigt strategiskt steg inom det prioriterade segmentet intralogistik. myFC:s patenterade hybridlösning för bränsleceller i kombination med batterier ger enligt labbtester betydligt längre driftstid för AGV:er jämfört med konventionella batterilösningar för automatiserade truckar.

Den ökade driftstiden gör att antalet lagerrobotar kan minskas med bibehållen produktivitet. Att kombinera batteridriften med bränsleceller gör även drivlinan mindre sårbar i miljöer med lägre temperaturer, exempelvis inom livsmedelshantering.
Hybridlösningen förlänger även batteriernas livslängd vilket minskar  driftskostnaden för AGV:erna. Vätgasdriften i sig minskar klimatavtrycket för bolaget.

myFC:s patenterade teknologi med tunna, modulära och skalbara bränsleceller –som skiljer från de stackade bränsleceller som är gängse på marknaden – lämpar sig väl för applikationer med trånga utrymmen och behov av formbarhet, där automatiserade lagerrobotar är ett område där myFC har en klar konkurrensfördel.

Enligt Michael Glantz, vd för myFC, står den globala logistikindustrin inför en omställning och satsar på hållbar automation som ett led i att genom effektiviseringar öka konkurrenskraften, samtidigt som produktkvaliteten säkerställs.
”Vi ser att automationsgraden kommer att öka ytterligare i den industrin, som en del av den industriella transformering med inriktning på hållbarhet som hela mobilitetsindustrin och hela vårt transportsystem genomgår, säger Michael Glantz.

Avtalet innebär att myFC hittat en stark partner för utveckling av den snabbt växande intralogistikindustrin och dess hållbara applikationer för lagerhållning och godshantering.
– Jag ser med stor tillförlit att detta nu skrivna avtal kommer att leda till ett kommersiellt avtal, säger Michael Glantz.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-05 10:00 CET.