News
Press Release

myFC tar fram koncept för hybridfordon i samarbete med Jotech/Ecar Sweden

Det svenska mikrobränslecellsföretaget myFC kommer att visa upp ett fullt fungerande hybridkoncept med bränsleceller och batteri för intressenter och allmänhet i mitten av 2020, vilket tidigare meddelats. myFC har nu valt Jotech/Ecar Sweden som strategisk partner för anpassning av en elbil till företagets skalbara modulära bränslecellsteknologi.

Konceptfordonet kommer att vara en fullt fungerande bränslecells-batterihybrid, utvecklad för demonstration. Avsikten är att få ett brett erkännande inom branschen och att sätta myFC på kartan som teknikleverantör, världsledande inom bränslecellsteknologi för fordonssektorn. Konceptfordonet kommer att visas för intressenter och allmänhet.

Jotech/Ecar Sweden är fokuserat på utveckling av innovativa, miljövänliga fordonslösningar såsom elektrifiering, bränsleceller och räckviddsförlängare. Samarbetet kommer att omfatta att integrera myFC:s bränslecellsteknik – bränsleceller, kringsystem, elektronik och mjukvara – i en kommersiellt tillgänglig bilmodell.

– Jotech/Ecar Sweden är etablerade experter inom design av elektriska drivlinor för fordon med erfarenhet av anpassningar för e-mobility och att bygga konceptfordon. Jag är mycket glad över att samarbeta med dem för att bygga vårt konceptfordon, säger Peter Friedrichsen, vd för myFC.

– Bränslecellsteknik är ett allt intressantare alternativ för energiförsörjning i en elektrifierad värld. Vi ser fram emot att samarbeta med myFC i utvecklingen av vad som kan vara nästa generations elfordon, säger Roger Johansson, vd för Jotech/Ecar Sweden.

Det nya hybridkonceptet, där bränsleceller och batteri samverkar, är en fortsatt utveckling av integrationen av myFC:s bränslecellsteknologi och styr- och reglersystem för att maximera hybridsystemets räckvidd och livslängd.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 13:45 CET.