News
Press Release

myFC tecknar samarbetsavtal för teknisk utveckling med en global tillverkare av cykelsystem från Japan

Det svenska mikrobränslecellföretaget myFC har tecknat ett avtal för teknikutveckling och integration med en global marknadsledare inom cykel- och e-cykelsystem från Japan. Avtalet följer den tidigare aviserade ordern för bränslecellsystem, utan ytterligare ordervärde.

I juni meddelade myFC att bolaget fått en order på bränslecellssystem från en japansk partner. Den ordern har nu lett till ett samarbetsavtal för teknikutveckling där den globalt kända tillverkaren av cykelsystem ska utvärdera myFC:s patenterade bränslecellslösning i sitt e-cykelsystem.

”Det är ett mycket respekterat företag bland cyklister och e-cyklister runt om i världen. Jag är hedrad över att få samarbeta med dem. Samarbetet är ett viktigt steg mot ett genombrott för vätgassystem i e-cyklar, och för kommersialisering av vår patenterade teknik, säger Michael Glantz, VD för myFC.

En väsentlig fördel med vätgas är förmågan att lagra energi med mycket mindre vikt än ett batteri. Kort sagt innebär det en lättare elcykel med mer cykling och mindre laddning för cyklisterna.

”Vi kommer att ersätta större delen av batteriet i deras e-cykelsystem med bränsleceller och en vätgastank för att skapa en lättare cykel, fast med samma dimensioner och ett mycket snabbare alternativ för tankning än laddning. Som en extra fördel är grön vätgas perfekt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Michael Glantz.

Samarbetsavtalet omfattar utvecklingen av ett proof of concept, som pågår till årets slut. Ingen ytterligare beställning, utöver den som redan meddelats, har gjorts.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-20 08:00 CET.