News
Press Release

myFC utser ny styrelseordförande

Styrelsen för det svenska bränslecellsföretaget myFC utser Markus Hermanek till ny styrelseordförande. Han efterträder Jörgen Lantto, som har suttit i styrelsen sedan 2016.

Markus Hermanek valdes in i styrelsen vid en extra bolagsstämma i november 2019, som del av H119 Ltd:s investering i myFGC. H119 Ltd, som kontrolleras av Helvetican International, äger omkring 30% av aktierna i myFC.

– Som en följd av den riktade nyemissionen har vi säkrat en institutionell huvudägare med ett långsiktigt åtagande i myFC, vilket har varit styrelsens mål under 2019. Det är nu ett bra tillfälle för mig att lämna över till Markus Hermanek, lämna styrelsen och fokusera på mina övriga åtaganden, säger Jörgen Lantto.

Markus Hermanek är managing partner på Helvetican International Ltd. Han har tidigare haft ledande befattningar inom USB Warburg (Switzerland) AG i Bahrain, Euram Bank (Förenade Arabemiraten), UBS AG (Singapore), EFG Bank (Schweiz) och Bank J. Safra Sarasin AG (Schweiz). Innan dess var han ansvarig för Schweiz och Mellanöstern på Global Asset and Funds Management AG. Han har dubbla MBA-examen från IMD Lausanne och CKGSB Beijing och har studerat finansiell strategi vid Universitet i Oxford (Saïd Business School).

“Vi investerar i teknologi och innovation som kan göra energi mer belönande för alla. Tillsammans med medarbetarna på myFC under Peter Friedrichsens ledning vill vi stärka samarbetet med startegiska partners och tillgängliggöra myFC:s teknik för att möta den globala efterfrågan på klimatsmart energi och strömförsörjning. Jag är stolt och mycket glad över att tillsammans med mitt team ta myFC till nästa nivå av tillväxt, säger Markus Hermanek, styrelseordförande för myFC.

Förändringen träder i effekt omedelbart.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 10:45 CEST