News
Press Release

myFC utser Per Zetterberg till försäljningschef

Det svenska mikrobränslecellsföretaget myFC utser Per Zetterberg till försäljningschef.

Per Zetterberg har en chefsbakgrund från den internationella TIC-branschen (testing, inspection and certification), och kommer närmast från uppdraget som affärsområdeschef för STF Ingenjörsutbildningar. På myFC kommer han att stötta företagets strategiska inriktning som leverantör av tekniklösningar. Han kommer bland annat att ansvara för att driva försäljningen och göra det möjligt för företaget att öka takten i affärsutvecklingen avsevärt.

– ­­Bränslecellsteknik är en väldigt attraktiv möjlighet för många företag, men tekniken har inte nått massmarknad ännu. Att driva försäljning på myFC kräver därför särskilt tålamod och kompetens. Per har mångårig erfarenhet av att bygga starka partnerskap och att utveckla dem till attraktiva affärsmöjligheter, säger Peter Friedrichsen, vd för myFC.

– myFC erbjuder en väldigt spännande kombination av avancerad teknikutveckling och ett möjligt svar på frågan om hållbar energiförsörjning. Jag ser fram emot att stötta företaget med min erfarenhet inom partner sales och att utveckla långa, ömsesidigt uppskattade kommersiella samarbeten, säger Per Zetterberg.

Per Zetterberg börjar på myFC den 1 mars 2020.