News
Press Release

myFC verkställer beslut om riktad nyemission och lockup

myFC har påbörjat verkställandet av de beslut som fattades av den extra bolagsstämman den 6 november. Som del i avtalset för den riktade emissionen förbinder sig den nya storägaren H119 Ltd, som kontrolleras av Helvetican International Ltd, till en lockup på 18 månader.

Emissionen beräknas inbringa 21 miljoner kronor före emissionskostnader. myFC:s styrelse utökas också med två ledamöter från Helvetican International, Markus Hermanek och Alex Guy. H119 har även förbundit sig att behålla de aktier som tecknats i nyemissionen i minst 18 månader.

– Jag är mycket nöjd över att vi får en finansiellt stark institutionell ägare med vilja att långsiktigt vara med och utveckla bolaget. Vi får tillgång till deras nätverk och strategiska förståelse och kapital för att förbättra vår teknologi och accelerera våra försäljningsambitioner, säger Peter Friedrichsen, vd för myFC.