News
Press Release

myFC visar upp hybridkoncept med bränsleceller och batteri för fordonssektorn i juni 2020

myFC befäster sin satsning gentemot fordonssektorn. Företaget har som ambition att bidra till lösningen på energiförsörjningen för fordon genom sin skalbara, modulära bränslecellsteknologi.

Det svenska bränslecellföretaget myFC började utforska fordonstillämpningar för sin skalbara, modulära bränslecellsteknologi under 2017. Arbetet med att utveckla tekniken, i egen regi och tillsammans med partners, har fortsatt sedan dess. En första prototyp förevisades 2018, och företaget meddelar nu att man kommer att visa upp ett fullt funktionellt hybridkoncept med bränsleceller och batteri för intressenter och allmänhet i mitten av 2020.

Avsikten med att visa upp hybridkonceptet för intressenter och allmänheten är att få ett brett erkännande inom branschen och att sätta myFC på kartan som teknikleverantör, världsledande inom bränslecellsteknologi för fordonssektorn.

– Jag är övertygad om att myFC:s teknik kan vara en del av att möjliggöra elektrifieringen. Styrelsen och ledningen kommer att fortsätta att utforma strategin och att positionera myFC som världsledande inom bränslecellsteknologi för bilindustrin, säger Markus Hermanek, styrelseordförande på myFC.

Det nya hybridkonceptet, där bränsleceller och batteri samverkar, är en fortsatt utveckling av integrationen av myFC:s bränslecellsteknologi och styr- och reglersystem för att maximera hybridsystemets räckvidd och livslängd. Den bygger på myFC:s tidigare prototyp av en räckviddsförlängare, som demonstrerade hur LAMINA bränsleceller och batterier kan komplettera varandra, med fokus på utmaningarna med räckvidd.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 17:00 CET