News
Press Release

Nordamerikansk satsning för myFC – med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten

myFC gör en satsning på den nordamerikanska marknaden. Aktiviteten sker med stöd, upp till 600 000 kr, från Energimyndigheten i en insats för företag som har innovationer med potential att accelerera sin internationella marknadsnärvaro och bidra till en grönare klimatomställning.

myFC har framgångsrikt upprättat affärskontakter och fått igång kommersiella projekt i Asien och Europa. Bolaget bygger nu vidare på dessa framgångar med att applicera samma kommersialliseringsstrategi på den nordamerikanska marknaden, vilket görs inom ramen för Energimyndighetens acceleratorprogram som kan ge upp till 600 000 kr i bidrag.  

Både intralogistik och softmobility drivs till stor del av konsumtion och den nordamerikanska marknaden (med USA i spetsen) hade världens största konsumtion 2020 enligt Världsbankens databas (World Bank Open Data). Utöver det så sker stora satsningar på  grön vätgas och dess infrastruktur.

– Nordamerika är en nyckelmarknad för myFCs ambition att bli en global aktör inom bränsleceller,  säger vd Michael Glantz.

Energimyndighetens program är skräddarsytt för företag som bidrar till energiomställningen och  samtidigt har internationell tillväxtspotential.

– Det är glädjande att Energimyndigheten ser vår patenterade teknologi som en del i den globala klimatomställningen, säger Michael Glantz.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-21 08:00 CET.