News
Press Release

Rättelse: myFC senarelägger publicering av delårsrapport

Rättelse avseende felaktig hänvisning i pressmeddelandet som offentliggjordes den 27 april 2022. I fotnoten finns en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i pressmeddelandet anses inte utgöra insiderinformation och hänvisningen till MAR har därför tagits bort i denna version.

Styrelsen för myFC Holding har idag beslutat att senarelägga publiceringen av företagets delårsrapport för januari–mars 2022.

Det nya datumet för publicering har bestämts till den 13 maj. Det tidigare kommunicerade datumet var den 29 april.